Regulamin ogólny dla uczestników imprez motoryzacyjnych na terenie Zamku Tykocin.

Zgłoszenia na imprezę

1.Uczestnik imprezy zobowiązany jest do wypełnienia zgłoszenia na imprezę i podania wszystkich wymaganych w zgłoszeniu danych.

2. Jedna droga zgłoszenia auta to formularz pod adresem: https://myjeauto.pl/autocafe/

Obowiązki uczestnika

1. Samochody biorące udział w imprezie muszą posiadać aktualne badanie techniczne, ubezpieczenie OC i sprawną gaśnicę o ile organizator nie zniesie takiego obowiązku.

2.Uczestnik wysyłając formularz zgłoszeniowy oświadcza że zapoznał się z regulaminem ramowym imprezy i regulaminem uzupełniającym o ile organizator taki opublikował

3. Ograniczenie prędkości pojazdu na ternie imprezy to 5km/h

4. Uczestnik imprezy ma obowiązek wykonywania poleceń organizatorów pod rygorem opuszczenia imprezy.

5. Zgłaszający oświadcza, że auto jest bezpiecznie, w dobrym stanie technicznym i nie stanowi zagrożenia dla innych pojazdów, ludzi oraz obiektu.

Przykładowy przebieg imprezy

1. 10.00 Otwarcie obiektu o godzinie

2. 11.00 Rozpoczęcie imprezy

3. Zgłoszone pojazdy po godzinie 11.30 nie będą już wpuszczane na teren zamku

4. 13.30 – po uprzednim zgłoszeniu organizatorom będzie można wyjechać autem z terenu imprezy

5. 17.00 zakończenie imprezy